PRIMER PAS IMPRESCINDIBLE PER RECLAMAR

ABANS DE SOL·LICITAR EL TRÀMIT DE RECLAMACIÓ A CONSUM: 

Si us heu sentit perjudicats per l’adquisició d’un bé o l’ús d’un servei, podeu demanar a l'empresa la reparació del dany que considereu que aquesta us hagi ocasionat. Per exemple: la devolució d’uns diners pagats, un canvi de producte, una reparació, la cancel·lació d’un contracte, la cancel·lació d’una factura o d’un deute, etc. També podeu demanar una indemnització per compensar danys morals i/o patrimonials.

En primer lloc, és imprescindible que manifesteu a l'empresa els motius de la vostra queixa i la vostra petició. Us aconsellem que prèviament us hagueu informat sobre els vostres drets i deures i les disposicions legals que siguin d'aplicació.

Totes les empreses i establiments comercials han de facilitar una adreça postal, adreça electrònica, fax o telèfon per atendre les queixes o reclamacions dels seus clients. Si voleu adreçar-hi un escrit, podeu utilitzar les recomanacions que trobareu al peu d'aquesta pàgina. 

Si es tracta d’un servei bàsic, l'empresa ha de disposar d'un telèfon gratuït d'atenció al client. En aquest cas, us hauran de facilitar el número de referència de la vostra reclamació (serveis bàsics: subministraments de llum, d'aigua, de gas, de telèfon i Internet, serveis de transport, mitjans audiovisuals, comunicacions, assistencials i sanitaris, financers i assegurances).

Els establiments comercials també han de disposar de fulls oficials de queixa/reclamació/denuncia i us els han de facilitar quan els demaneu. En aquest cas, una vegada que hagueu emplenat el full, n'heu de lliurar una còpia a l'establiment i aquest haurà de signar o segellar el vostre exemplar a efectes de justificant de recepció.

Tant si heu fet un escrit propi, o bé heu trucat al telèfon gratuït, o bé heu utilitzat un full oficial, l'establiment o empresa disposa d'un termini màxim d'un mes per respondre a la vostra reclamació. Si finalitzat aquest termini no heu rebut resposta, o la resposta que heu rebut no us satisfà, podeu sol·licitar el tràmit de reclamació a consum

En els documents adjunts trobareu instruccions per adreçar-vos a les empreses: