SOL·LICITUD TRÀMIT DE DENÚNCIA A CONSUM

Qualsevol persona, en la seva condició de consumidora o usuària, pot posar en coneixement de l’Administració pública l’actuació d’una empresa que consideri no ha estat correcta o que pot ser constitutiva d’una infracció administrativa.  

En aquest cas, el denunciant no demana cap tipus de compensació personal, sinó que informa a l’Administració sobre els fets esdevinguts, per a que aquesta iniciï actuacions d'inspecció i, en cas de constatar una infracció administrativa, prengui les mesures que es considerin adients per corregir la conducta de l’empresa, amb l'objectiu de protegir els interessos generals de totes les persones consumidores i usuàries.

Podeu formular una denúncia o queixa presentant en el Registre d'Entrada de Documents del Consell Comarcal (C. Tarongers, 12 de la Bisbal d'Empordà) la SOL·LICITUD TRÀMIT DE DENÚNCIA que trobareu al peu d'aquesta pàgina, acompanyat de fotocòpia dels documents probatoris pertinents.

També podeu fer el tràmit telemàticament en aquest enllaç: http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/ emplenant el formulari de queixa o denúncia.