El Peix a l'escola

0

EL PEIX A L’ESCOLA, SENSIBILITZACIÓ DEL CONSUM DE PEIX A LES ESCOLES DEL BAIX EMPORDÀ

Aquesta iniciativa neix al Consell Comarcal del Baix Empordà que detecta un dèficit de coneixement del peix i del seu consum entre els nens i nenes de la comarca, especialment entre els que estan en edats escolars d'infantil i primària. El Consell Comarcal del Baix Empordà és qui gestiona la competència dels menjadors escolars de 38 centres educatius d'infantil i de primària de la comarca, arribant diàriament a més de dos mil alumnes.
Alhora, el Consell Comarcal del Baix Empordà ha desenvolupat projectes i serveis estratègics des de fa més de vint anys en l’àmbit de la promoció econòmica. En aquest àmbit, la Xarxa Tràmec és un espai de col·laboració público-privada que neix l’any 2017 amb l’objectiu de potenciar el creixement, la viabilitat i la professionalització del sector fent èmfasi en tres eixos: innovació, sostenibilitat i pesca.
A partir d’aquesta situació es vol impulsar el coneixement del peix i el seu consum a través de les escoles de la comarca. Per a fer-ho, és important de conèixer la situació actual de l’àmbit pesquer a la comarca i alhora les possibilitats d’educar en temps del migdia articulant-ho a través del servei de menjador que es porta a terme sobre la totalitat de centres educatius de la comarca.
El Consell Comarcal del Baix Empordà forma part de l'Aliança Educació 360, una iniciativa educativa, social i política que promou connectar els aprenentatges que es donen en els diferents temps, espais i recursos de dins i fora dels centres educatius. L'Educació 360 impulsa el treball en xarxa de tots els agents educatius d'un mateix territori, amb l'objectiu d'aconseguir l'equitat i de generar més i millors oportunitats educatives.
Per potenciar el sector pesquer i el consum del peix de proximitat a la nostre comarca, volem crear el projecte EL PEIX A L’ESCOLA, SENSIBILITZACIÓ DEL CONSUM DE PEIX A LES ESCOLES DEL BAIX EMPORDÀ.

L'objectiu és, a través del projecte Educació 360 arribar a les escoles, per:

- Desenvolupar una campanya de promoció del consum dels productes pesquers de proximitat, dirigit a les escoles del Baix Empordà, a través dels espais de menjador, i a les seves famílies.
- Informar, sensibilitzar i formar sobre els beneficis per a la salut del consum dels productes pesquers.
- Divulgar receptes i recomanacions de consum, vinculades amb peix de temporada.
- Fomentar el consum de peix de proximitat, a les llars i a les escoles.
- Crear les bases tècniques per disposar d'un prototip basat espècies
- Donar valor al sector pesquer tradicional a la comarca.

Eixos de treball: 

La necessitat que atén aquest projecte és el desconeixement cap al consum de peix, el món de la pesca i, concretament, l’ofici de pescador i el seu producte, que pateix un important grau de desconeixement entre la societat. El consumidor de peix va envellint i provoca una davallada de la cultura pesquera: ignorància de les espècies autòctones i desconeixença de les receptes de peix i marisc i donar valor. Amb els recull de recursos i les formacions volem ajudar a visibilitat aquest sector.

Aquest projecte esta cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca, la Generalitat de Catalunya, el FEMP i el Galp Costa Brava.

 

Aprofitant que el 15 d'octubre és el Dia Mundial de l'Alimentació, enguany als menjadors escolars de la comarca, es van desenvolupar activitats relacionades amb la dieta mediterrània i el consum de peix. Per dinar es va menjar fideuà amb canana.