JOC DE MEMÒRIA, EL MEMOPEIX

0

Durant el projecte s’ha treballat en l’elaboració d’un joc de memòria, el MEMOPEIX. Ha estat fet a mida pel projecte i amb il·lustracions de les diferents espècies de peixos que el componen, realitzades especialment, per tal d’afavorir l'aprenentatge entre els nens i nenes. Tracta sobre el peix i la sostenibilitat i s’hi inclouen 27 parelles de fitxes de joc, així com 27 fitxes descriptives de cada espècie amb una descripció del seu aspecte, on viu, la seva talla i algunes curiositats. Es donaran dues unitats del joc a cada una de les escoles de la comarca i inicialment s’utilitzaran dins l'espai de menjador, amb la implicació de les empreses que elaboren els menús escolars, BoiSa i Eurest. Previ a l’ús del joc en l’espai del migdia per part del monitoratge del menjador, se’ls impartirà una formació per orientar-los en les diferents opcions de joc que pot tenir el MEMOPEIX.

COMENÇA L'ACTIVITAT EDUCATIVA I LÚDICA DEL MEMOPEIX ALS MENJADORS ESCOLARS - CURS 2022/2023

Des de fa unes setmanes ja s'està portant a terme, ens els diferents menjadors escolars gestionats pel Consell Comarcal, una part del projecte DE L'ESCOLA A CASA. Es tracta del joc de memòria MEMOPEIX. Aquest ha estat fet a mida pel projecte, amb il·lustracions de les diferents espècies de peixos que el componen, realitzades especialment per tal d’afavorir l'aprenentatge entre els infants de la comarca. Pretén que els nens i nenes de menjador, d'una manera lúdica, coneguin el peix de la nostra costa i també què implica el seu consum des d'un punt de vista de sostenibilitat. S’hi inclouen 27 parelles de fitxes de joc, així com 27 fitxes descriptives de cada espècie sobre el seu aspecte, on viu, la seva talla i algunes curiositats. S'han entregat dues unitats del joc a cada una de les escoles i, tot i que inicialment s’utilitzen dins l'espai de menjador, amb la implicació de les empreses que presten el servei: Bo i Sa, Servei d'Àpats, SL i Eurest Catalunya, SLU, també restaran al centre perquè els puguin utilitzar durant l'estona lectiva.

Per tal que els equips de monitoratge poguessin posar en pràctica aquesta activitat durant l'espai del migdia, prèviament, se'ls va impartir una formació per orientar-los en les diferents opcions de joc que pot tenir el MEMOPEIX, però també perquè coneguessin el projecte i quin és el seu objectiu.