UNITAT DIDÀCTICA: EL PEIX I LA SOSTENIBILITAT

0

Des del Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA) del Departament de Didàctiques Específiques de la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona, s’ha elaborat un recurs educatiu sobre el consum responsable de peix, que porta per títol: “A QUIN RITME ES MOU EL PEIX QUE MENGEM”, destinat a l'alumnat de Cicle Inicial d'Educació Primària de les escoles de la comarca del Baix Empordà.

Aquest recurs, permetrà abordar aspectes relacionats amb el peix des de la perspectiva de la sostenibilitat i va acompanyada d’una maleta pedagògica amb material complementari per tal de treballar amb els nens i les nenes.

Es presenta un recurs educatiu per treballar a l’escola el consum responsable de peix des d’una perspectiva de transformació curricular vers la sostenibilitat.

El recurs consta d’una GUIA DÀCTICA que acompanya la capsa d’aprenentatge amb tot el material necessari perquè es pugui dur a terme a les aules i donar resposta al repte proposat. 

Els objectius que es plantegen per aquest recurs són els següents:

  1. Promoure el consum responsable i de peix de proximitat de la zona del Baix Empordà, tenint en compte les repercussions a nivell individual com col·lectiu, així com les pròpies necessitats i possibilitats, considerant els drets i deures com a persones consumidores.
  2. Fomentar actituds responsables i prendre consciència de l’estat actual i futur del nostre entorn, en concret el mar i la costa litoral mediterrània, a partir del coneixement de causes i efectes des d’una visió sistèmica, local i global.
  3. Posar en valor els conflictes derivats de la interacció entre la humanitat i els recursos naturals, utilitzant el pensament crític i acceptant la incertesa a l’hora de valorar possibles resolucions.
  4. Promoure la diversitat d’estils de vida, d’opcions identitàries, de valors associats a la cultura, de maneres de pensar, fer i actuar en el món per afavorir la perspectiva inclusiva a l’hora d’abordar el consum responsable del peix.

Està previst que es fabriquin 3 unitats de la caixa d’aprenentatge i s’entreguin al Centre de Recursos Pedagògics del Baix Empordà per posar-les a disposició de totes les escoles de la comarca mitjançant la seva Mediateca.