Baix Empordà Dona i Terra

El projecte Baix Empordà, Dona i Terra, s’emmarca dins dels Projectes Singulars de desenvolupament econòmic local de la Diputació de Girona i té l’objectiu de potenciar l'activitat agroalimentària de la comarca, a través de posar en valor la feina de dones del Baix Empordà. Aquest, parteix de la Xarxa Tràmec, formada per una quarantena d’entitats, productors i administracions del Baix Empordà.

El sector agroalimentari, tradicionalment ha estat un sector amb grans desigualtats de gènere i que actualment es troba en recessió a nivell d'ocupabilitat, malgrat la forta vinculació amb el principal motor econòmic de la comarca (turisme gastronòmic i cultural).

Aquest projecte té diferents objectius específics:

- Capacitar i empoderar dones, preferentment en situació d’atur, per tal de millorar la seva ocupabilitat en el sector agroalimentari i facilitar el desenvolupament de nous projectes emprenedors.

- Reconèixer, visibilitzar i oferir suport a la consolidació empresarial d’aquelles dones emprenedores del Baix Empordà que ja han iniciat la seva trajectòria en aquest tipus d’activitats i serveixin d'inspiració a moltes altres.

- Recerca de noves oportunitats a través de la innovació, afavorint la transferència de coneixement entre entitats de recerca i millora de la digitalització dels negocis.

A través d'aquest projecte es pretén millorar el coneixement d'oportunitats que ofereixen les activitats agroalimentàries al Baix Empordà, aportant una formació de qualitat i potenciant el grau d'innovació.

Baix Empordà Dona i Terra 2023

Baix Empordà Dona i Terra 2022

CLOENDA DEL PROJECTE BAIX EMPORDÀ DONA I TERRA

JORNADA D'OPORTUNITATS

COACHING

Sessions individuals i grupals de COACHING, per acompanyar i empoderar les dones participants (tant les que estan en procés de recerca de feina o millora, com les dones del sector) per tal de potenciar aquells aspectes del seu projecte (entre d'altres; objectius professionals, psicologia positiva, intel·ligència emocional, coaching co-actiu, treball de procés i desenvolupament organitzacional.

FORMACIONS

Accions formatives realitzades en funció de les necessitats detectades, realitzant una sèrie d’enquestes a les principals empreses agroalimentàries de la comarca parlant amb petites empresàries i emprenedores del sector que ens han fet arribar les seves inquietuds i ens han parlat de les àrees on hi tenen mes interès.

MENTORING

Sessions grupals i/o individuals de mentoria, entre les participants i les mentores (dones empresàries del sector). Aquestes sessions son estones per compartir i per parlar dels seus projectes i entre totes poder veure de com solucionar reptes, compartir experiències, compartir informació, contactes, ...

Contacte
Empresa | Programa Dona i Terra
Arrelem - Xara Agroalimentària del Baix Empordà
empresa@baixemporda.cat 
arrelem@baixemporda.cat  
Tel. 972 64 23 10
De dilluns a divendres de 8 a 15 h
Pl. Joan Carreras i Dagas, 4-5, bxs.
17100 La Bisbal d’Empordà

TWITTER - @PromEconomica

FACEBOOK -  Formació i ocupació i Emprenedors

INSTAGRAM - @promocioeconomicaccbe i @jovesbaixemporda

LINKEDIN - Promoció Econòmica