Universitat Oberta de Catalunya

0

Destinat a la població en general

La Universitat Oberta de Catalunya facilita la formació de les persones al llarg de la seva vida, a través de les tecnologies de la informació i la comunicació, que permeten superar les barreres del temps i de l’espai i oferir un model educatiu basat en la personalització i l’acompanyament integral de l’estudiant. Des del Punt UOC de la Bisbal d’Empordà, informem del funcionament, oferta formativa i serveis de la UOC.

Contacte
Formació | UOC
Maria Méndez i Gemma Turró
Tel. 972 64 55 41
formacio@baixemporda.cat 
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Demaneu cita prèvia
Pl. Joan Carreras i Dagas, 4-5, bxs.
17100 La Bisbal d’Empordà

TWITTER - @PromEconomica

FACEBOOK -  Formació i ocupació i Emprenedors

INSTAGRAM - @promocioeconomicaccbe i @jovesbaixemporda

LINKEDIN - Promoció Econòmica