Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà

0

El Programa de Suport a les Dones en el àmbits rural i urbà convida a les dones de 16 a 65 anys, desocupades i empadronades a la comarca del Baix Empordà rebre una orientació i un acompanyament professional i personal fet a mida i amb la finalitat d’accedir al mercat de treball.

La durada del programa és d’un any i es desenvolupa mitjançant diverses sessions individuals i grupals amb una periodicitat quinzenal aproximadament. Els punts d’actuació varien per els diferents municipis del Baix Empordà prioritzant les persones participants de municipis de menys de 5000 habitants.

El programa es caracteritza per l’adquisició de coneixements sobre al mercat laboral de la zona i els canals i eines de recerca de feina; la millora de les competències digitals i la identificació  i pràctica de les habilitats i capacitats personals relacionades amb l’entorn de treball. Alhora, es duran a terme sessions de prospecció al mercat de treball del territori per tal de sensibilitzar vers la contractació de l’ocupació dels diversos llocs de treball.

A més, en el desenvolupament del mateix, es generen espais d’empoderament i capacitació personal per a compartir experiències i vivències personals entre les dones participants afavorint la seguretat i l’autoestima de les mateixes.

Al finalitzar la complerta participació al programa s’ofereix un incentiu de 300 euros a totes les dones participants, hagin estat inserides al mercat laboral o no. Les dones que trobin feina durant el procés seguiran rebent un acompanyament per a la tècnica d’ocupació per tal de  garantir el seu benestar en el lloc de treball i seguir adquirint competències i habilitats personals.

Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i es finança amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

Contacte
Ocupació | Programa Dones àmbit rural i urbà

Tel. 972 64 55 41
donesriu@baixemporda.cat
Pl. Joan Carreras i Dagas, 4-5, bxs.
17100 La Bisbal d’Empordà

TWITTER - @PromEconomica

FACEBOOK -  Formació i ocupació i Emprenedors

INSTAGRAM - @promocioeconomicaccbe i @jovesbaixemporda

LINKEDIN - Promoció Econòmica