Programa Treball i Formació

0

El programa Treball i Formació  Entitats locals (SOC – TRFO EELL). Anticipada 2023 té per objectiu la millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà d'actuacions de contractació laboral, de formació i actuacions d'acompanyament. La convocatòria es dirigeix als col·lectius següents:

  • MG52: persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
  • PRGC: persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
  • PANP: persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
  • DONA: Dones en situació d'atur (s'inclouen les dones víctimes de violència masclista) inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).
  • TRANS*: persones trans* inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball de 12 mesos de jornada completa, la formació i l’acompanyament a les persones contractades.

El programa Treball i Formació TRANS-DLLD-DONA 2022 té per objectiu dur a terme projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà d'actuacions de contractació laboral, formació i actuacions d'acompanyament.  La convocatòria es dirigeix al col·lectius següents:

  • TRANS: persones trans inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).
  • DLLD: persones en situació de desocupació de llarga durada inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).
  • DONA: dones en situació d'atur que es trobin en situació de violència, monoparentals o en situació de vulnerabilitat, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

El programa Treball i Formació LÍNIA DONA 2022 té per objectiu dur a terme projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats en situació d'atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral.

La convocatòria s'adreça al col·lectius següents:

  • DONA: dones en situació d'atur (s'inclouen les dones víctimes de violència masclista) inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO)

Aquestes actuacions estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i pel Servei Públic d'Ocupació Estatal. En col·laboració amb el Consell comarcal del Baix Empordà i els municipis de la comarca participants al projecte. 

El Programa Treball i Formació Joves Tutelats i Extutelats 2023 te per objectiu donar suport a l’ocupabilitat a un sector de població jove especialment vulnerable, com són les persones joves tutelades i extutelades per l’Administració de la Generalitat. A través d’un contracte de treball inicial de dotze mesos, formació i actuacions d'acompanyament individualitzat de suport al manteniment de la feina, per tal de facilitar  les transicions posteriors al mercat de treball ordinari i a l’emancipació.

"Aquesta actuació està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat per la Unió Europea"

 

El programa Treball i Formació ACOL té per objectiu  millorar la situació del col·lectiu de persones migrades en situació administrativa irregular que compleixen els requisits per obtenir el permís de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social i que puguin obtenir un contracte de treball.

Per mitjà de l’actuació de contractació i d’acompanyament s’afavoreix a la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones d’aquest col·lectiu.

"Aquesta actuació està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea"

Contacte
Ocupació | Programa Treball i Formació
Tel. 972 64 55 41
treballiformacio@baixemporda.cat
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Demaneu cita prèvia
Pl. Joan Carreras i Dagas, 4-5, bxs.
17100 La Bisbal d’Empordà

TWITTER - @PromEconomica

FACEBOOK -  Formació i ocupació i Emprenedors

INSTAGRAM - @promocioeconomicaccbe i @jovesbaixemporda

LINKEDIN - Promoció Econòmica