Pla de Reactivació Socioeconòmica

0

El Pla de Reactivació Socioeconòmica és un instrument de planificació operatiu, compartit entre municipis i agents socioeconòmics del territori que permeti una actuació més eficaç davant els reptes que suposa l’impacte de la Covid-19 en l’economia i l’ocupació de la comarca.

Objectius específics:

  • Disposar de la INFORMACIÓ DE DIAGNOSI I ANÀLISI necessaris per definir l’impacte real.
  • Elaborar un INSTRUMENT DE PLANIFICACIÓ per identificar actuacions de reactivació per les persones i empreses de la comarca.
  • Abordar reptes i oportunitats des d’una VISIÓ TRANSVERSAL, integrant reptes econòmics, socials i mediambientals.
  • Garantir la VISIÓ TERRITORIAL, incorporant l’òptica dels diferents ajuntaments i altres agents clau.
  • GARANTIR LA VIABILITAT de les propostes a nivell tècnic, jurídic i econòmic.
  • AVALUAR ELS RESULTATS a través d’indicadors d’impacte i instruments.

 

FASE DE DIAGNOSI: Documents de consulta:

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE

Contacte
Oficina Reactivació | Acompanyament Social
Oficina Reactivació | Empresarial
promocioeconomica@baixemporda.cat 
Tel. 972 64 55 41
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Pl. Joan Carreras i Dagas, 4-5, bxs.
17100 La Bisbal d’Empordà

TWITTER - @PromEconomica

FACEBOOK -  Formació i ocupació i Emprenedors

INSTAGRAM - @promocioeconomicaccbe i @jovesbaixemporda

LINKEDIN - Promoció Econòmica