Reactivació Empresarial (Serveis i Recursos)

0

Objectius:

  • Potenciar la difusió de la informació de forma clara, per tal que pugui arribar al màxim d’agents en el mínim temps possible.
  • Facilitar l’accés a ajuts i finançament.
  • Aprofitar les oportunitats del món digital i economia sostenible per la reactivació de negocis i empreses.
  • Ajudar a redefinir els models de negoci per tal que siguin més resilients.
  • Potenciar la col·laboració entre agents del territori per tal de crear sinèrgies en les accions de dinamització.

 

Serveis:                                                                                                  Recursos: