Enllaços i guies de protecció civil pels municipis

Competències pel compliment de les obligacions municipals en matèria de protecció civil, d’acord a la normativa i als criteris de l’autoritat de protecció civil en l’àmbit de Catalunya.

 

Informació rellevant relacionada amb la protecció civil pels municipis de Catalunya:

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/plans-territorials/plans-de-proteccio-civil-municipals/

 

Indicacions bàsiques de com s'ha d’actuar des del municipi davant un episodi de risc greu o emergència que us pugui afectar:

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/plans-territorials/plans-de-proteccio-civil-municipals/

 

Decàleg de protecció civil per alcaldes i alcaldesses., on consta un resum de les funcions i obligacions en relació amb la Protecció Civil:

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/guia-alcaldes/Infografia-Decaleg-pdf.pdf