Com sé si casa meva és un lloc segur?

0

Una vegada s’ha fet la franja, casa nostra podrà ser un refugi segur i per tant ens hi podrem confinar i evitarem que ens facin evacuar en cas d’incendi.

Haurem de fer-hi un manteniment, traient la pinassa dels terrats i de les canals d’aigua, podant les branques que toquen la casa i evitant els llenyers enganxats a les parets de l’edificació.