Què puc fer si el meu veí té la parcel·la bruta i em genera un risc a mi?

0

Ens hem d’adreçar a l’ajuntament perquè li comuniquin al veí l’obligació de tenir la parcel·la interior neta.

En cas d’incompliment per part del propietari de la parcel·la bruta, l’ajuntament pot actuar de manera subsidiària i/o aplicar una sanció.