Quina distància hi ha d’haver entre arbres i arbustos dins la zona de protecció?

0

La  distància entre arbres ha de ser la necessària per evitar continuïtat entre les capçades dels arbres. En l’arbrat adult, es proposen 6 metres de separació entre els troncs dels arbres.

Pel que fa als arbustos, la distància serà la necessària per evitar continuïtat entre els matolls, separats un mínim de 3 m. Cal fer una selecció d’exemplars d’espècies menys inflamables.