Quines condicions han de tenir les parcel·les interiors?

0

L’estat final de la vegetació, en les parcel·les interiors, zones verdes i jardins, ha de ser el mateix que el de la franja exterior de protecció. (Vegeu “Com ha de ser la franja de protecció en nuclis i/o urbanitzacions?”)

Els responsables de mantenir les parcel·les interiors són els mateixos propietaris. No hi ha diferències entre parcel·les edificades i no edificades.