Quines plantes són més aconsellables per al jardí o per fer tanques per evitar el risc d’incendi?

0

Cal prioritzar espècies de poca inflamabilitat com ara alzines, oliveres, cirerers, llentiscles, arboços, tamarius, etc.  Evitar tanques de materials sintètics, bruc i xiprer de forta càrrega de foc per a tanques metàl·liques o vegetals de baixa inflamabilitat, de fulla verda amb alt contingut d’aigua, tipus heura, marfull, escal·lònia, feijoa, viburn, piracant, etc. Els professionals de jardineria us aconsellaran sobre quines són les més adients per al vostre jardí, recordant que han de ser de poca inflamabilitat.