Responsabilitats i multes

0

La responsabilitat és del propietari de la casa o edificació aïllada, o parcel·la edificable, és a dir, la fa i la paga el que es beneficia de la protecció. En el cas de no realitzar els treballs, correspon al municipi fer-los de forma subsidiària.

Els treballs en zones verdes i comunes corresponen a la comunitat de propietaris de la urbanització o a l’entitat urbanística col·laboradora corresponent.

Les sancions per no fer la franja o no mantenir les parcel·les en condicions poden ser des de 601 € fins a 10.000 €, en ser considerada una infracció greu (Llei 5/2003, de 22 d’abril).

En cas d’afectació per un incendi forestal, correspon a les companyies d’assegurances valorar si s’han pres les mesures adequades.