Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

0

PORTAL TRIBUTARI DE L'AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ

Tributs gestionats pel Consell Comarcal:
-Gestió executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic

- Recaptació voluntària (a partir de 15 de febrer de 2021) dels tributs següents:

Clavegueram (Aigua)
Contribucions especials
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Impost sobre béns immobles urbans (IBI Urbana)
Impost sobre béns immobles rústics (IBI Rústica)
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Ocupació de via pública
OVP Terrasses
Control i tinença d'animals
Mercat setmanal
Cementiri municipal
Taxes sobre vivendes

Si heu rebut una notificació amb codi de barres de tributs o multes podeu fer l'ingrés per Internet prement l'enllaç següent:

(No introduïu ni punts ni guions)

PAGAMENTS PER INTERNET