Recursos Humans

El Departament de Gestió i Desenvolupament de Persones (Recursos Humans) s'implementa a conseqüència del constant i radical canvi que està patint el món de les relacions laborals, per tal de prosperar en una societat en constant canvi transformador de les polítiques generals de recursos humans, i alhora, adequar-les a la legislació vigent.

També neix amb la finalitat que el conjunt de persones que fan possible la prestació de serveis a la ciutadania de la comarca siguin capaces d'identificar-se amb la implementació del nou model de recursos humans del Consell Comarcal, on les persones són l'actiu més important a tenir en compte durant tot el cicle de vida com empleats públics.

La nova legislació condueix a fixar l’objectiu d’impulsar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuits administratius i tècniques de gestió, així com la seva adequació al model corporatiu d'administració electrònica, en coordinació amb les unitats transversals competents.

El departament està format per quatre treballadores, inclosa la responsable, amb suport puntual de l'àrea de gerència. La gestió encomanada és la selecció i contractació de personal. Tot i això, també gestionen la formació i reciclatge, les relacions internes, el benestar social i laboral, la tramitació i gestió dels expedients dels empleats públics, coordinació i aplicació de polítiques públiques de recursos humans, les retribucions i nòmines dels empleats públics.

Tanmateix, el departament s'encarrega de coordinar la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals dins l'àmbit de l'organització del Consell Comarcal, així com analitzar, planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que siguin necessàries per implementar acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals.

Per últim, Recursos Humans té com a funció impulsar l'avaluació de riscos existents quant a seguretat i salut del personal i incentivar les polítiques de prevenció de riscos laborals.

Totes aquestes polítiques d'actuació aniran acompanyades de mecanismes per detectar el nivell de satisfacció dels treballadors i treballadores el Consell Comarcal, i gestionar, si fos el cas, els possibles conflictes de personal que sorgeixen.

Per presentar les sol·licituds dels processos selectius es recomana presentar-los a través de la seu electrònica o, excepcionalment, a l'Oficina d'Atenció en Matèria de Registre amb cita prèvia al telèfon 972 64 23 10, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h. 

Dades de contacte:

Responsable de l'àrea: Glòria Samblàs González

Correu electrònic: gestiodepersonal@baixemporda.cat

Telèfon: 972 64 23 10 -ext. 208-

Adreça: Plaça Joan Carreras i Dagas, 4-6, 17100 La Bisbal d'Empordà

 

 

 

 

Comentaris