Serveis d'assistència als municipis

Correspon a les comarques:
a) L’Assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
b) Cooperació econòmica en la realització de les obres, els serveis o les activitats dels municipis.
c) Prestació subsidiària dels serveis municipals obligatoris en els municipis que, per raó de llur població, no estan obligats a prestar-los.
d) Cooperació amb els municipis en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori.
e) Establiment i coordinació, amb l'informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d'àmbit supramunicipal.
Funcions d'assistència i de cooperació que li corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d'habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l'activitat econòmica predominant.

 

Amb el suport de:

logo Diputació de Girona

Comentaris