Sistemes d'Informació Geogràfica

Des de l’any 2003, l’Àrea de Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) del Consell Comarcal del Baix Empordà, treballa per a tots els ajuntaments de la comarca oferint serveis especialitzats de SIG.

Els SIG són una potent eina de gestió territorial que integra la informació de les bases de dades tradicionals amb la cartografia digital actual, cosa que permet traslladar tota la informació d’interès municipal sobre el mapa per a una millor gestió del territori i per a la presa de decisions.

En els darrers anys, seguint l'evolució de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), els SIG han anat agafant molta rellevància en la majoria d’administracions, tant per a la gestió de la informació municipal com també per a la seva difusió a la població. És per aquest motiu que des l’Àrea de SIG intentem que tots els ajuntaments, independentment de la seva mida, puguin disposar d’aquestes eines modernes per a millorar la gestió de la informació bàsica municipal.

Alguns exemples de serveis que oferim i les capes d’informació que es poden incorporar als SIG municipals són els següents:

  • La digitalització d'informació geogràfica (cadastre, planejament urbanístic, xarxes de serveis, ...)
  • La georeferenciació de dades municipals (punts d’interès, rutes turístiques, ...)
  • Elaboració d'inventaris de camins, de mobiliari urbà o d’altres elements.
  • Elaboració de cartografia específica segons les necessitats del municipi.
  • Publicació de dades al Portal Geogràfic Comarcal del Baix Empordà.
  • Redacció de Plans de Protecció Civil Municipals
  • Redacció de Plans d’Autoprotecció per a equipaments municipals i per a activitats festives.
  • Altres.

Per a més informació consulteu els diferents serveis que oferim en aquesta pàgina web o us podeu posar en contacte amb el responsable de l'àrea de SIG a través del formulari de contacte o per telèfon.

 

SERVEIS ALS AJUNTAMENTS

 

Digitalització d’alteracions físiques de l’IBI:

l’Àrea de SIG treballa conjuntament amb l’Àrea de Cadastre en l’actualització i manteniment de la cartografia i les dades cadastrals dels municipis conveniats. El dibuix digital resultant de cada expedient cadastral s’incorpora automàticament a les bases cartogràfiques oficials del Cadastre, sent visibles a la cartografia de la “Sede Electrónica del Catastro” de forma immediata. Els ajuntaments disposen d’un visualitzador de cartografia online que permet consultar tant les dades gràfiques com alfanumèriques i sobreposar-hi altres capes d’informació com per exemple les fotografies aèries i mapes topogràfics de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, planejament urbanístic, etc.

 

Digitalització d’informació geogràfica:

A petició de cada ajuntament i mitjançant un encàrrec de serveis amb el Consell Comarcal es podran realitzar diferents tipus de treballs de captura i processament de dades geogràfiques, com per exemple: Inventari de mobiliari urbà, inventari de camins municipals, digitalització del planejament urbanístic i adequació del text normatiu, guia urbana i turística, etc. Aquestes capes d’informació s’incorporaran al visualitzador de cartografia que disposen els ajuntaments per tal de poder sobreposar diferents capes d’informació i poder  fer una bona gestió del seu territori de forma integrada.

 

Publicació d’informació geogràfica a Internet a través del Portal Geogràfic Comarcal:

Els ajuntaments de la comarca que disposin d’informació geogràfica pròpia o realitzada per alguna empresa (xarxes de serveis, enllumenat públic, catàlegs de patrimoni, guals, etc.) i que no tenen les eines ni programes informàtics adequats per a visualitzar aquesta informació, poden contractar el servei de publicació d'aquestes dades al nostre Portal Geogràfic Comarcal. D'aquesta manera els ajuntaments podran visualitzar aquestes dades sobreposades amb les capes de referència bàsiques (cadastre, planejament, fotografia aèria, topogràfic) que els permetrà millorar la gestió municipal i treure un profit d'aquestes dades.

Comentaris