Digitalització d'alteracions físiques de l'IBI

l’Àrea de SIG treballa conjuntament amb l’Àrea de Cadastre en l’actualització i manteniment de la cartografia i les dades cadastrals dels municipis que tenim conveni.

Actualment els treballs de digitalització es realitzen a través de la plataforma CITRIX en que de forma remota treballem amb les mateixes aplicacions de la Direcció General del Cadastre i sobre les bases cartogràfiques oficials. El dibuix digital resultant de cada expedient cadastral s’incorpora de forma automàtica, sent visibles a la cartografia de la “Sede Electrónica del Catastro” de forma immediata.

Els ajuntaments disposen d’un visualitzador de cartografia online (Portal Geogràfic Comarcal del Baix Empordà) que permet consultar tant les dades gràfiques com alfanumèriques, les fotografies de les façanes de totes les finques del municipi i sobreposar-hi altres capes d’informació com per exemple les fotografies aèries i mapes topogràfics de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, planejament urbanístic, etc.

Des de l'Àrea de SIG i Cadastre es fa el manteniment i actualització de la cartografia i la base de dades alfanumèrica cadastral de 26 municipis de la comarca que tenim conveni. D'altra banda l'Àrea de SIG també ofereix el servei de portar el manteniment només de la cartografia cadastral en que actualment ho han contractat 2 municipis de forma permanent i un tercer de forma puntual.

Per a més informació sobre aquest servei poseu-vos en contacte amb el responsable de l'àrea.

Enllaços d'interès: