Sostenibilitat i Acció Climàtica

L’Àrea de Medi Ambient proposa un ventall de projectes i serveis per a respondre el canvi climàtic, fomentar un territori sostenible i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Ofereix assessorament, sensibilització i promou diferents accions de sostenibilitat ambiental per als ens locals del Baix Empordà com també als seus habitants.

 

DESTINATARI

Els usuaris de l’Àrea de Sostenibilitat i Acció climàtica són els 36 ajuntaments que conformen la comarca del Baix Empordà

 

FUNCIONS

Gestió de residus:

 • Serveis de recollida de les diferents fraccions
 • Servei porta a porta (comercial i domèstic)
 • Servei de recollida de restes vegetals
 • Servei de deixalleria mòbil
 • Serveis de deixalleria fixa
 • Campanyes de sensibilització i prevenció
 • Informació i assessorament en compostatge casolà

 

Llicències i comunicacions:

 • Servei d’Òrgan tècnic ambiental comarcal per realitzar informes ambientals de les activitats sotmeses a llicència
 • Informes tècnics en matèria mediambiental, de seguretat en cas d’incendi o integrats de les activitats que són competència municipal.

 

Servei de recollida i acollida d’animals domèstics abandonats

 

Servei d’Oficina comarcal d’Energia:

 • Redacció dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i Clima (PAES i/o PAESC) i els corresponents informes de seguiment
 • Servei de comptabilitat energètica (control, millora i seguiment de les pòlisses elèctriques)

 

Altres:

 • Assessorament als municipis de la comarca per redactar i/o modificar el mapa de capacitat acústica
 • Estudis acústics als municipis de menys de 5000 habitants

 

Consulta al registre d'entrades a la deixalleria per usuari. Clic aquí!

 

DADES DE CONTACTE

Responsable de l’Àrea: Mariona Virgili Marquès

Correu electrònic: mediambient@baixemporda.cat

Telèfon: 972 64 23 10 (ext.2200)

Adreça: c. dels Tarongers, 12, 17100 La Bisbal d'Empordà

Horari d'atenció al públic: de 8 a 15 h

 

Propostes, suggeriments i opinions

Comentaris