Compostatge casolà

El compostatge casolà es considera una de les eines principals de minimització dels residus municipals en zones rurals o en habitatges horitzontals amb jardí.

Per promocionar el compostatge individual, comunitari, o el vermicompostatge, es duen a terme xerrades d’informació i assessorament a aquelles persones o comunitats interessades a compostar les restes de la fracció orgànica amb les del jardí. Es facilita el compostador, una guia, així com el contacte directe amb els educadors ambientals, sigui per visites, telèfon, correu electrònic o facebook.

Pels ajuntaments, que els seus ciutadans es compostin les seves restes orgàniques i de jardí suposa un estalvi important.