Gestió de Residus

El Consell Comarcal del Baix Empordà ofereix als ajuntament de la comarca diverses tipologies de serveis de recollida selectiva, adaptant-se a la que més s'adapta a cada municipi, en funció de les seves característiques, condicions i d'acord a les seves demandes.

El sistema de recollida en àrees d'aportació és el que té la majoria de municipis de la comarca. Els contenidors estan repartits en diversos punts del municipi i són de gran capacitat, el que permet que els ciutadans puguin dipositar els residus seleccionats sense estar subjectes a uns horaris. En funció de cada municipi, els índex de reciclatge que s'assoleixen varien entre el 20 al 50%

 

Dades de recollida selectiva dels municipis

Jafre i Colomers tenen implantat el sistema de recollida en càrrega posterior, amb contenidors de menys capacitat que permet apropar els contenidors als ciutadans, i per tant facilitar les àrees complertes amb els contenidors de totes les fraccions.. Amb aquest sistema s'arriba a uns índex de reciclatge del 50-60%

 

 

Tens dubtes d'on van els residus ?

Amb la recollida porta a porta, cada dia s'ha de treure davant de casa els residus establerts en el calendari,  amb les galledes que s'ha lliurat que disposen d'un xip que relaciona el ciutadà amb el residus que genera.

Aquest model de recollida inclou un control i un seguiment, tant de la participació per part dels ciutadans, com de la qualitat del material que es selecciona,  el que permet assolir índex de reciclatge de fins el 90%.amb una alta qualitat.

Per més informació clica aquí


La recollida porta a porta de cartró i vidre comercial, és un servei adreçat a comerços i establiments de restauració que generen grans quantitats de cartró i/o vidre. Es cedeixen contenidors de 120 lit pel vidre i es demana que es tregui davant de l'establiment en uns dies i horaris pactats tant els contenidors com els cartrons plegats.

Porta a Porta Vidre: Pals i La Bisbal d'Empordà

Porta a porta Cartró comercial: La Bisbal d'Empordà, Mont-ras, Pals, Ullà, Vall-llobrega.

La fracció vegetal  es genera en aquells habitatges que tenen jardí, i  la nostra comarca suposa un gran volum. Aquests residus de jardineria no es poden cremar i per tant s'han de recollir selectivament per tal que siguin compostats. Actualment, són 20 municipis que disposen un total de 58 contenidors, amb una recollida bimensual, amb el que el 2019 es van recolllir 1.880 tones de restes vegetals. 

Aquest servei és d'ús exclusiu per particulars, les empreses cal que gestionin les restes vegetals amb gestors autoritzats.

El compostatge casolà és un servei que s'ofereix directament als ciutadans per tal que puguin reciclar totes les restes vegetals del jardí juntament amb la fracció orgànica que es genera a la llar.

Amb el compostatge casolà el ciutadà obté compost per el seu jardí i ens estalviem de recollir i transportar les dues fraccions.

Per més informació clica aquí