Mobilitat

L’actual context d’emergència climàtica ens obliga a transformar la mobilitat actual, basada en l’ús individual de vehicles amb combustibles fòssils, cap a nous reptes, que no només compleixin amb els objectius de desenvolupament sostenible, sinó també ens permetin reduir dràsticament les emissions de CO2.

La Mobilitat afecta diversos aspectes 

  • Ambiental: es tracta del principal factor d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a la comarca.
  • Social: el model de mobilitat i de transport públic condiciona l’accés a estudis, a llocs de treball, d’oci...
  • Econòmic: el model de la mobilitat té un efecte directe sobre l’economia personal, i sobre l’economia local.

Per abordar aquests reptes i garantir el desenvolupament responsable i sostenible de la comarca, el Consell Comarcal del Baix Empordà obre una nova línia de treball a l'Àrea de Sostenibilitat i Acció Climàtica , en el marc de l'Oficina de Transició Energètica.

 

 

TAULA DE LA MOBILITAT DEL BAIX EMPORDÀ:

La Taula vol ser l’òrgan de consulta i participació en l’àmbit de la mobilitat a la comarca del Baix Empordà, amb la finalitat d’impulsar la millora i la transformació cap a una mobilitat sostenible a escala supramunicipal. Es vol passar de la suma d’accions individuals que estan impulsant cadascun dels municipis per separat a una visió transversal de quin ha de ser el model de mobilitat a escala supramunicipal i comarcal.

La taula ha de servir per dissenyar un model de mobilitat a la comarca de manera consensuada entre els diferents agents. La voluntat de la taula és la d’assolir una reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle necessària per mitigar el canvi climàtic, donar compliment als objectius de desenvolupament sostenible fixats pel 2030 i reactivar econòmicament la comarca.

Formen part de la taula les alcaldesses i alcaldes de la comarca, entitats representatives dels sectors econòmics, representants de l’àmbit de l’ensenyament, d’entitats ambientals, així com les organitzacions implicades en el transport i la mobilitat a la comarca del Baix Empordà.

Procés de cocreació:

Després de crear la Taula de la Mobilitat, la primera feina fou fer un procés de cocreació que va constar d 3 tallers que es van fer durant el mes de març del 2022.

Marcar l’horitzó en el 2030 fa que es plantegi un model de mobilitat que tingui en compte els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), en un context d’emergència climàtica que ens demana solucions immediates i d’esgotament dels recursos derivats del petroli. En aquest context s’ha definit un model que canvia el concepte de l’ús del vehicle privat com a prioritari. S'ha de canviar el paradigma actual per passar a donar la màxima importància al transport públic, al vehicle compartit, la bicicleta i els desplaçaments a peu.

Els nostres carrers han de passar a ser considerats espai públics, que permetin una mobilitat universal i pacificada, i no ha d'estar supeditats únicament al pas de vehicles privats.

El transport a la demanda es defineix com un factor clau per a les zones rurals.

Per a desplaçaments dintre del mateix nucli o entre municipis veïns la bicicleta es considera un pilar bàsic.

Entra també en joc un nou concepte, el de la intermodalitat on hi intervenen tots els models de mobilitat: canviem l’anar en cotxe de la porta de casa al nostre destí, per un model que combini el transport públic amb altres modalitats -sigui per fer “la última milla”, o per arribar fins a la parada del bus- a peu, en bicicleta o patinet.

La primera taula de mobilitat va constar de quatre sessions de treball, realitzades al 2022. En la darrera sessió es va acabar de prioritzar entre la seixantena d’accions que s’havien definit. Es va fer palesa la necessitat de governança, de planificar, de conscienciar a la ciutadania dels canvis de paradigma, i que cal la cohesió i compromís de tots els ajuntaments de la comarca, no només per unificar criteris, senyalització, ordenances, sinó per tirar endavant el transport a la demanda,  la unificació tarifàries i, en definitiva, el model de mobilitat que ha de ser compatible amb tots els grans reptes que tenim al davant.

Cinquena Taula de la Mobilitat:

A la cinquena taula de la mobilitat del mes de novembre del 2023 es va explicar de manera monogràfica la possibilitat d'integració del Baix Empordà dintre l'ATM (Autoritat Territorial de Mobilitat) de Girona. La Marian Arjona, gerent de la mateixa, va explicar els beneficis que aquesta integració podria portar als usuaris del transport públic i les condicions que calia complir per tal de poder-la fer efectiva.

Podeu veure en els enllaços següents la presentació i el vídeo de la sessió:

 

 

Nota: hi ha una errada a la presentació: en tres de les línies interurbanes que consten a la diapositiva 5 (línies 30,36 i 39) no són del Baix Empordà.

 

 

Pla de desplaçament d’empresa:

Al municipi de la Bisbal d’Empordà conflueixen en una distància màxima de 500 metres quatre administracions, el Consell Comarcal, l’Ajuntament, els Jutjats, i l’Institut, amb un total de 550 treballadors, que sumats als alumnes d’ensenyament post obligatori sumen més de 800 persones que ens desplacem cada dia al nostre lloc de treball o d’estudi, i tots dins dels mateixos horaris. Alguns a peu, pocs en bicicleta o transport públic i molts en vehicle privat.

Els desplaçaments en vehicles de combustió fòssil són un dels emissors més importants de CO2 i en l’actual situació d’emergència climàtica, les administracions hem de ser motor de canvi per promoure una mobilitat més sostenible.

Com a resultat de l’enquesta de mobilitat que varen respondre els treballadors, s’ha redactat el Pla de desplaçament, on es reflecteix que mobilitzem 388 vehicles cada dia, fent més de 18.000 km diàriament, i a part de la despesa econòmica pels treballadors i ocupació de la via pública, generem 536 tones anuals de CO2.