Recollida Porta a Porta

Recollida Porta a Porta

Com funciona? 

El porta a porta de residus consisteix en la retirada dels contenidors de la via pública i la recollida dels residus a cada punt de generació, habitatges i comerços, mitjançant uns cubells específics i seguint un calendari preestablert per a cada una de les 5 fraccions: rebuig, FORM, vidre, envasos i paper i cartró).

Aquest model de recollida inclou un control i un seguiment per tal de poder millorar el servei i el seu funcionament, i a la vegada per assessorar al ciutadà en la segregació dels residus a la llar.

La implantació d’aquesta nova recollida requereix de disciplina domèstica i un canvi d’hàbits en la gestió dels residus, d'aquesta manera s'aconsegueix augmentar tant la quantitat recollida de residus valoritzables com la seva qualitat.

Tot això comporta una millora ambiental i econòmica que ha d’incentivar la correcta participació.

Les principals característiques del sistema de recollida porta a porta són:

  • Retirada dels contenidors de la via pública. D'aquesta manera es recupera espai públic, s’eviten els conflictes de les males olors i brutícia acumulada al seu voltant i es millora el reciclatge, donat que no s'efectua la recollida d'aquells residus que no estan ben seleccionats.
  • El portal de cada casa o comerç passa a ser el punt de recollida de totes les fraccions.
  • Hi ha un calendari i un horari restringit per deixar el cubell amb la fracció de residus corresponent.
  • Els residus deixen de ser anònims i s’atribueix la responsabilitat del residu al seu generador.
  • Millora el funcionament dels sistemes complementaris de recollida selectiva: deixalleria, punt de recollida de la fracció vegetal, voluminosos, tèxtil, etc.
  • S’estableixen àrees de contenidors d’ús col·lectiu per aquells veïns que no poden adaptar-se al calendari de recollida.

Cada cubell disposa d’un sistema d’identificació amb un xip electrònic, amb l’objectiu de conèixer la participació de cada habitatge en el servei de recollida porta a porta.

Durant la campanya de comunicació, es proporciona un pack tricicla o cubells de colors, bosses compostables per la matèria orgànica i bosses pel tèxtil sanitari (compreses, bolquers...) als usuaris del servei porta a porta per facilitar la separació del material, tan reciclable com no reciclable.

Com funcina el porta a porta