Turisme

L’objectiu general de l'Àrea de Turisme és el foment de l’activitat turística com a eix de desenvolupament econòmic i de cohesió del territori, en un context d’aprofitament transversal dels recursos. 

Els tres grans objectius són:

1. Millorar la posició competitiva de la comarca del Baix Empordà i de tots els seus agents turístics públics i privats, a partir del foment del turisme com una activitat transversal que comparteix els valors universals i que està compromesa amb la societat i el territori.

2. Fomentar la implantació de la marca Empordà a les comarques de l’Alt i Baix Empordà com a instrument de cohesió del territori i dels seus pobles, i com a mitjà de preservació dels seus valors naturals, culturals i socials, i a la vegada com a motor de desenvolupament i progrés.

3. Contribuir a la millora de la gestió del turisme en el Baix Empordà per part de tots els agents turístics d’una manera coordinada, responsable, mesurable, intel·ligent i eficient.

 

L’Àrea de Turisme està estretament lligada a les diferents oficines de turisme i també a les associacions turístiques privades. És el que s’anomena Comissió Turística (CT). Així, aquest ens s’ha convertit en un espai de diàleg entre el sector públic i privat, amb l’objectiu d’establir les accions a desenvolupar en matèria turística. L’objectiu global de la CT és establir una política turística comuna a la destinació Empordà - Costa Brava amb la finalitat de treballar per la desestacionalització i per establir els avantatges competitius basats en la diferenciació i la qualitat.

Presentació de l'Àrea de Turisme

 

NORMATIVA

Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya

 

DESTINATARIS

Ajuntaments de la comarca, entitats i empresariat, turistes i visitants, residents de la comarca

 

FUNCIONS

Serveis

 • Servei de gestió, manteniment i difusió de les xarxes de turisme actiu de la comarca (Presentació de la Xarxa de senders del Baix Empordà)
 • Servei d’informació, difusió i comunicació turística (www.visitemporda.com
 • Servei de desenvolupament turístic local per a petits municipis
 • Servei d’informació i anàlisi de l’activitat turística
 • Servei de suport a l’emprenedoria i consolidació turística
 • Servei de suport i acompanyament a les empreses turístiques
 • Servei d’informació i assessorament en projectes per a la millora de la competitivitat (qualitat, accessibilitat, sostenibilitat, etc.)
 • Servei de desenvolupament de recursos turístics i creació de producte

Principals projectes

 • Pla de Qualitat Turística en Destinació (SICTED)
 • Pla d’Accessibilitat turística del Baix Empordà
 • Desplegament de la Marca Empordà
 • Foment de la sostenibilitat i el turisme responsable
 • Gestió de l’Observatori del turisme del Baix Empordà (www.observatoriemporda.com)
 • Foment de la gastronomia, el producte local i la marca de garantia Productes de l’Empordà
 • Foment del turisme cultural i de l’oferta museística

 

DADES DE CONTACTE

Responsable de l’Àrea: Marc Genés Portaspana

Correu electrònic: turisme@baixemporda.cat 

Telèfon: 972 64 23 10

Adreça: Pl. Joan Carreras i Dagas, 4-5, Bxs. 17100 La Bisbal d’Empordà

Horari d’atenció al públic: 8h a 15.30

Web pròpia: https://visitemporda.com

 

Propostes, suggeriments i opinions

Comentaris