Atenció a les Dones (SIAD)

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal és un servei integral destinat a donar informació, assessorament i orientació a les dones de la comarca i a promoure els canvis socials que permetin a les dones gaudir i exercir els seus drets en llibertat i sense discriminacions. El SIAD del Consell Comarcal del Baix Empordà és un servei específic creat pel Consell Comarcal amb el suport de l'Institut Català de les Dones.

L'objectiu principal del SIAD és treballar per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, així com afavorir la participació social i la promoció de les dones.

 

NORMATIVA

La Llei 17/2020, de 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista preveu el servei d’informació i atenció a les dones com un servei integrant de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones que pateixen violència masclista.

 

DESTINATARI

Ajuntaments de la comarca, associacions de dones, dones en general

 

FUNCIONS

Servei d’informació, assessorament, prevenció i sensibilització

 • Coordinació i organització d’activitats adreçades a les dones de la comarca : Grups i tallers de temàtica diversa
 • Campanyes i accions de sensibilització social que fomentin el debat sobre les desigualtats de gènere i el reconeixement social del paper de les dones
 • Accions de prevenció i sensibilització al voltant de la violència de gènere
 • Accions formatives sobre temes de gènere dirigides a professionals de diferents àmbits
 • Servei d’informació de protocol d’assetjament
 • Assessorament sobre ajuts i subvencions
 • Informar dels recursos comunitaris d'atenció sanitària, social, legal, laboral i afavorir-ne l'ús per part de les dones.
 • Lluitar per la pràctica del dret a la no discriminació en tots els àmbits de la vida, facilitant atenció i assessorament en situacions de discriminació per raó de sexe, ja siguin en l'àmbit públic o privat (laboral, familiar, social).
 • Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situació de violència masclista.
 • Treballar coordinadament amb tots els serveis i organismes per aconseguir abordatge integral de la violència masclista.

Servei psicològic

 • Assessorament i suport psicològic

Servei jurídic

 • Assessorament i orientació jurídica

Associacionisme

 • Promoure xarxes de relació positiva i ajuda mútua, treballant amb la comunitat i el teixit associatiu femení.

Servei d’assessorament i suport de polítiques d’igualtat i de gènere als municipis

 • Pla comarcal de promoció de polítiques d’igualtat d’oportunitats

DADES DE CONTACTE

Responsable de l’Àrea: Núria Lleal

Correu electrònic: siad@baixemporda.cat 

Telèfon: 972 64 55 43

Adreça: Pl. Joan Carreras i Dagas, 2-3, 17100 La Bisbal d'Empordà

Horari d’atenció al públic:

De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Demanar Cita prèvia

 

Propostes, suggeriments i opinions

Comentaris