BUTLLETÍ DE NOTÍCIES

Si vols rebre les notícies sobre Trancisició Energètica d'interès comarcal així com accions que es van fent des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica, subscriu-te al Butlletí de notícies de l'Oficina i les rebràs directa i mensualment al teu correu electrònic: