Mobilitat

L’actual context d’emergència climàtica ens obliga a transformar la mobilitat actual, basada en l’ús individual de vehicles amb combustibles fòssils, cap a nous reptes, que no només compleixin amb els objectius de desenvolupament sostenible, sinó també ens permetin reduir dràsticament les emissions de CO2.

La Mobilitat afecta diversos aspectes 

  • Ambiental: es tracta del principal factor d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a la comarca.
  • Social: el model de mobilitat i de transport públic condiciona l’accés a estudis, a llocs de treball, d’oci...
  • Econòmic: el model de la mobilitat té un efecte directe sobre l’economia personal, i sobre l’economia local.

Per abordar aquests reptes i garantir el desenvolupament responsable i sostenible de la comarca, el Consell Comarcal del Baix Empordà ha creat la Taula de la Mobilitat del Baix Empordà. La Taula vol ser l’òrgan de consulta i participació en l’àmbit de la mobilitat a la comarca del Baix Empordà, amb la finalitat d’impulsar la millora i la transformació cap a una mobilitat sostenible a escala supramunicipal. Es vol passar de la suma d’accions individuals que estan impulsant cadascun dels municipis per separat a una visió transversal de quin ha de ser el model de mobilitat a escala supramunicipal i comarcal.

La taula ha de servir per dissenyar un model de mobilitat a la comarca de manera consensuada entre els diferents agents. La voluntat de la taula és la d’assolir una reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle necessària per mitigar el canvi climàtic, donar compliment als objectius de desenvolupament sostenible fixats pel 2030 i reactivar econòmicament la comarca.

Formen part de la taula les alcaldesses i alcaldes de la comarca, entitats representatives dels sectors econòmics, representants de l’àmbit de l’ensenyament, d’entitats ambientals, així com les organitzacions implicades en el transport i la mobilitat a la comarca del Baix Empordà.

Durant el 2022 s'ha dut a terme un procés de cocreació per definir el model de mobilitat 2030, així com la redacció de la millora del transport públic a la comarca.