Ajuts Menjador

RESOLUCIONS SOL·LICITUDS AJUTS MENJADOR ESCOLAR CURS 2021-2022

Si heu tramitat l'ajut dins del termini ordinari de la convocatòria (és a dir, entre el 28 d'abril i el 19 de maig de 2021), cerqueu en les resolucions següents la vostra sol·licitud, amb els dígits del número 4 al número 7 del DNI/NIE de la persona que ha fet el tràmit.

 

Per a aquest curs escolar 2021-2022 el Consell Comarcal del Baix Empordà atorga ajuts econòmics individuals de menjador a l'alumnat que compleix els requisits de les bases reguladores de la convocatòria d'aquest tipus d'ajut.

L'ajut atorgat és del 70 o del 100 % del preu del menú en funció de la puntuació obtinguda. L'import de l'ajut no serà mai superior al preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador que determina, per a cada curs escolar, el Departament d'Educació de la Generalitat (6,33 €/menú).

El termini ordinari de la convocatòria per sol·licitar l'ajut econòmic individual de menjador escolar per al curs 2021-2022 ha finalitzat, a partir del dia 1 d'octubre de 2021 s'obrirà un nou termini per fer-ho.

 

En la infografia que teniu a la part superior disposeu de tota la informació per tramitar l'ajut i quins són els criteris que heu de complir. 

Tanmateix, si amb la informació que us facilitem, igualment necessiteu assessorament, podeu demanar cita prèvia, telefònica o presencial, a l'enllaç següent https://baixemporda.eadministracio.cat/citaprevia.1 o enviar-nos un correu electrònic a ajutsmenjador@baixemporda.cat.