Habitatge

L’Oficina d’habitatge del Consell Comarcal dona servei en matèria d'habitatge als ciutadans del nostre territori en funció de les seves necessitats. El Consell Comarcal ha establert convenis amb ajuntaments de la comarca, relatius a l’Oficina d’Habitatge, que ens permeten operar amb més eficàcia en els municipis. Aquests ajuntaments són: La Bisbal d’Empordà, Castell-Platja d’Aro, Calonge i Sant Antoni, Palamós, Torroella de Montgrí-l’Estartit i Santa Cristina d’Aro.

DESTINATARIS

Ciutadans de la comarca que busquin pis i persones propietàries d’habitatges desocupats.

Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya.

Les juntes, comunitats o agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera, les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

Unitats de convivència que algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més.

Persones immigrades que volen reagrupar un familiar o bé han de renovar documents de residència.

Persones arrendatàries d’habitatge habitual que s’han vist afectades per l’impacte econòmic i social del COVID-19.

A les persones propietàries de l'habitatge, administradores o representants autoritzats.

FUNCIONS

 • Assessorament i informació als usuaris.
  • Atenció a la ciutadania de manera presencial, (amb cita prèvia),telefònica o per correu @ de l’estat de les tramitacions dels usuaris i assessorament en funció de cada cas i derivació al servei que pertoqui, si s’escau. D’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’Habitatge i el Pla per al dret a l’habitatge.
 • Borsa de mediació per al lloguer social
  • La Borsa actua de mediadora entre les persones propietàries i les llogateres, els dóna confiança i garanteix el bon ús dels habitatges, negocien rendes de lloguer per sota de mercat i es cerca el lloguer més adequat per a cada unitat de convivència que sol·licita habitatge.
 • Tramitació i gestió d’ajudes, prestacions i subvencions per l’habitatge.
  • Informar i valorar la situació de la unitat de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial. Segons el compliment de les bases de la convocatòria s’assigna una quantitat monetària fins el preu considerat de “lloguer just”.
  • Informar, també, en situacions de vulnerabilitat de les prestacions per afrontar situacions d’especial urgència per deutes de lloguer, deutes hipotecaris i pèrdua d’habitatge a causa d’un procés de desnonament.
 • Cèdules d’habitabilitat d’habitatges usats.
  • L’objectiu d’aquestes és garantir la transmissió dels habitatges en bon estat i detectar usos anòmals d’aquests.
  • La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent.
 • Rehabilitació d’edificis i habitatges.
  • La subvenció consisteix en un pagament a fons perdut d’un percentatge de les obres amb topall màxim, amb la finalitat de vetllar per el manteniment dels edificis i promoure l’adaptació dels espais comuns per a qualsevol persona, fomentar l’estalvi energètic i la conservació.
 • Obres d’arranjament en l’interior d’habitatges per a persones grans.
  • Es tracta d’una subvenció per a persones grans majors de 65 anys que acrediten no tenir prou autonomia per realitzar activitats d’higiene, alimentació o mobilitat.
  • Les actuacions subvencionades són: la substitució de banyera per plat de dutxa, adaptació per la banyera, canvi d’aixetes, substitució o adaptació de wc, lavabo, mirall, bidet, tractament antilliscant de paviments, col·locació d’ajudes tècniques, tall de subministrament de gas, substitució de placa de gas per elèctrica, aigüera en mal estat, nevera, tiradors a mobiliari, reforç d’il·luminació a zones de treball, ampliació o canvi de gir de porta, anivellament de paviments d’interior a exterior, instal·lació d’escalfador elèctric, endolls i punts de llum, modificació ubicació del telèfon, col·locació de limitador de potència i altres tipus d’arranjaments.
 • Informes d’adequació d’habitatges.
  • Gestionar la totalitat del tràmit relacionat amb els informes d’adequació dels habitatges des de la recollida de la sol·licitud fins a la tramesa mitjançant EACAT al Departament d’Immigració.
  • Els informes d’estrangeria d’adequació de l’habitatge serveixen per acreditar la idoneïtat de l’habitatge en el procés d’obtenció d’una autorització de residència per reagrupar un familiar.

DADES DE CONTACTE

Responsable de l’Àrea: Eva Agudo Dalmau

Correu electrònic: habitatge@baixemporda.cat

Telèfon: 972 64 23 10

Adreça: C.Tarongers, 12, 17100 - La Bisbal d'Empordà

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14h. Amb cita prèvia

 

Concedida, per part de la Diputació de Girona, la Subvenció per a la gestió de les Polítiques Socials d'Habitatge en l'àmbit comarcal, dotada amb 18.000,00€.

https://www.baixemporda.cat/ca/

SUBVENCIONS PER A OBRES D’ARRANJAMENT A L’INTERIOR DELS HABITATGES PER A PERSONES GRANS.

Sol·licitud per a la subvenció.

L’ajut és d’un màxim de 3.000 euros per habitatge i s’ha de destinar a obres que afavoreixin la mobilitat i l’autonomia de les persones grans.

Les sol·licituds es poden presentar fins el 30 de juny i aquest any s’atorgaran per ordre d’entrada de les persones que reuneixin els requisits, fins a exhaurir el pressupost.

 

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE LLOGUER PER A PERSONES GRANS. 2021

Subvencions per a persones de 65 anys o més a l'any de la convocatòria. (2021).

Enllaç per al tràmit de la sol·licitud telemàtic. És necessari donar-se d’alta de l’idCAT mòbil.

 

 

PRESTACIONS PERMANENTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES GRANS. 2021

Prestacions per al persones que ja en van ser beneficiaries el 2020, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 05 d'agost, que el 31-12-2012 tenien 65 anys o més, amb la resolució favorable atorgada l'any 2010.

Cercador de cèdules d'habitabilitat.

Si necessiteu saber si un habitatge té la cèdula d’habitabilitat vigent i els metres quadrats útils que té l’habitatge podeu fer la consulta per número de cèdula o amb la referència cadastral. 

Cercador