NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE DESISTIMENT A LA SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DE LLOGUER 2021.