RESOLUCIONS DE DENEGACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2021