Catalunya Emprèn

Destinat a emprenedors/es i empresaris/àries 

Assessorem per a la creació i la consolidació d’empreses. Donem suport al foment de la creació d’activitat empresarial mitjançant:

- Informació i orientació a les persones emprenedores que volen crear la seva empresa.

- Assessorament en l’elaboració del pla d’empresa. 

- Orientació de les opcions de finançament més favorables. 

Donem suport a les micro i petites empreses mitjançant:

- Acompanyament i seguiment durant els primers anys d’existència de l’empresa. 

- Formació a través de seminaris. 

- Difusió de bones pràctiques a través d’experiències empresarials exitoses en la creació, direcció, consolidació i creixement. 

 

“Amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement i el cofinançament del FSE"

“El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”

Contacte
Empresa | Catalunya Emprèn
Katarzyna Watras
empresa@baixemporda.cat
Tel. 972 64 23 10
Fax 972 64 55 75
De dilluns a divendres de 8 a 15 h
Pl. Joan Carreras i Dagas, 4-5, bxs.
17100 La Bisbal d’Empordà

TWITTER - @PromEconomica

FACEBOOK -  Emprenedors

INSTAGRAM - @promocioeconomicaccbe

LINKEDIN - Promoció Econòmica