Universitat Oberta de Catalunya

Destinat a la població en general

La Universitat Oberta de Catalunya facilita la formació de les persones al llarg de la seva vida, a través de les tecnologies de la informació i la comunicació, que permeten superar les barreres del temps i de l’espai i oferir un model educatiu basat en la personalització i l’acompanyament integral de l’estudiant. Des del Punt de Suport de la Bisbal d’Empordà informem del funcionament, oferta formativa i serveis de la UOC.

Contacte
Formació | UOC
Maria Méndez 
Tel. 972 64 23 10
Fax 972 64 55 75
formacio@baixemporda.cat
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Demaneu cita prèvia
Pl. Joan Carreras i Dagas, 4-5, bxs.
17100 La Bisbal d’Empordà

TWITTER - @PromEconomica

FACEBOOK -  Formació i ocupació

INSTAGRAM - @promocioeconomicaccbe

LINKEDIN - Promoció Econòmica