Programa Treball i Formació

El programa Treball i Formació està destinat a dur a terme un projecte de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà d'accions d'experiència laboral i accions de formació, i acció de coordinació i suport, que conté les línies i accions següents:

- PANP: persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, preferentment més grans de 45 anys. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o 12 mesos.

- PRGC: persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o 12 mesos.

- DONA: dones en situació d’atur (s'inclouen les dones víctimes de violència de gènere). Les contractacions tenen una durada de 12 mesos.

- COVID: contractacions de 9 mesos a jornada completa i acció de formació. Per a persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020.

- PANP-COVID: contractacions de 9 mesos a jornada completa i acció de formació. Per a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts

- COOR: accions de coordinació i suport per gestionar el programa.

Durant el període 2019-2020 s’han contractat des del Consell Comarcal del Baix Empordà 127 persones de diferents perfils professionals: pintura, manteniment, jardineria, forestal, manobre i paleta, educadors/es ambientals, auxiliars de la llar, administratius/ves, conserges, agents cívics i tècnica coordinadora. Els participants del programa es troben treballant a diferents municipis de la comarca.

Aquest programa està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu. En col·laboració amb el Consell comarcal del Baix Empordà i els municipis de la comarca participants al projecte. 

 

Contacte
Ocupació | Programa Treball i Formació
Sofia Riera
Tel. 972 64 23 10
Fax 972 64 55 75
treballiformacio@baixemporda.cat
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Demaneu cita prèvia
Pl. Joan Carreras i Dagas, 4-5, bxs.
17100 La Bisbal d’Empordà

TWITTER - @PromEconomica

FACEBOOK -  Formació i ocupació i Emprenedors

INSTAGRAM - @promocioeconomicaccbe

LINKEDIN - Promoció Econòmica