JOC DE MEMÒRIA, EL MEMOPEIX

Durant el projecte s’ha treballat en l’elaboració d’un joc de memòria, el MEMOPEIX. Ha estat fet a mida pel projecte i amb il·lustracions de les diferents espècies de peixos que el componen, realitzades especialment, per tal d’afavorir l'aprenentatge entre els nens i nenes. Tracta sobre el peix i la sostenibilitat i s’hi inclouen 27 parelles de fitxes de joc, així com 27 fitxes descriptives de cada espècie amb una descripció del seu aspecte, on viu, la seva talla i algunes curiositats. Es donaran dues unitats del joc a cada una de les escoles de la comarca i inicialment s’utilitzaran dins l'espai de menjador, amb la implicació de les empreses que elaboren els menús escolars, BoiSa i Eurest. Previ a l’ús del joc en l’espai del migdia per part del monitoratge del menjador, se’ls impartirà una formació per orientar-los en les diferents opcions de joc que pot tenir el MEMOPEIX.