Qui ha de pagar el cost de la franja en cases aïllades ?

Qui ha de fer les franges?

Pertoca fer les franges de protecció d’incendis als mateixos propietaris d’edificacions aïllades, siguin habitatges, granges, empreses..., a les comunitats de propietaris d’urbanitzacions i  als  ajuntaments de forma subsidiària.