Ajuntament de Serra de Daró

Tributs gestionats pel Consell Comarcal:

  • -Impost sobre béns immobles urbans
  • -Impost sobre béns immobles rústics
  • -Impost sobre activitats econòmiques
  • -Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • -Impost sobre l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plus-vàlua) Podeu descarregar-vos a "documents adjunts" un simulador de pressupost

 

Si heu rebut una notificació amb codi de barres de tributs o multes podeu fer l'ingrés per Internet prement l'enllaç següent:

(No introduïu ni punts ni guions)

PAGAMENTS PER INTERNET