Calendari del contribuent

Si voleu rebre alertes de calendari del contribuent al vostre correu electrònic cliqueu AQUÍ

(La recepció d'informació sobre els períodes de cobrament mitjançant aquest servei d'alertes no substitueix les formes legalment establertes a l'article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Les incidències en la recepció d'aquest avís no són al·legables en recursos tributaris.)

Període 1 de juliol de 2020 a 31 d'agost de 2020  (nou termini aprovat per Decret de presidència 2020-0268 arran de la crisi del COVID-19)

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Taxa de recollida d’escombraries

Taxes habitatges i locals (ex. vàries)

Taxa de cementiri 

Període 1 de setembre de 2020 a 30 d'octubre de 2020 (nou termini aprovat per Decret de presidència 2020-0268 arran de la crisi del COVID-19)

Impost sobre béns immobles urbans 

Impost sobre béns immobles rústics

Impost sobre activitats econòmiques

Escombraries comercials i  industrials (Begur)

 

Quotes de regadiu 

COMUNITAT DE REGANTS DE LA PRESA DE COLOMERS -15 DE FEBRER A 30 DE JUNY DE L’ANY 2020 QUOTES DE REGADIU, CAMPANYA 2019 /

COMUNITAT DE REGANTS DE LA PRESA DE COLOMERS -5 DE NOVEMBRE 2020 A 5 DE GENER DE 2021 QUOTES DE REGADIU, CAMPANYA 2020

COMUNITAT DE REGANTS DE LA SÈQUIA DEL MOLÍ DE PALS 1 D'ABRIL A 30 DE JUNY DE L'ANY 2020 QUOTES DE REGADIU, CAMPANYA 2020

COMUNITAT DE REGANTS DE LA SEQUIA DEL MOLÍ DE PALS-ESTANY D'ULLASTRET, 1 DE GENER A 28 DE FEBRER DE 2020, CAMPANYA 2020

COL·LECTIVITAT DE REGANTS MAS  DURAN 1 DE JUNY A 31 D'AGOST DE L'ANY 2020 QUOTES DE REGADIU, CAMPANYA 2019

COMUNITAT DE REGANTS DELS HORTS DE LA PALMA DE RUPIÀ - 1 DE SETEMBRE A 30 D'OCTUBRE DE L'ANY 2020, CAMPANYA 2020