POCRÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE TÈCNIC SUPERIOR DIRECCIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

Termini de presentació de sol·licituds: des del dia 29 d'octubre fins el dia 12 de novembre de 2021.

PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN DIRECCIÓ I GESTIÓ COMERCIAL DEL CENTRE TRAMUNTANA