PROCÉS SELECTIU BORSA DE TREBALL TEMPORAL TREBALLADORS SOCIALS SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL

Termini de presentació de sol.licitud: de del dia 29 de setembre fins el dia 13 d'octubre de 2020

PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADORS SOCIALS ALS SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL.