PROCÉS SELECTIU BORSA TREBALL TEMPORAL TÈCNIC GRAU MITJÀ PLA LOCAL D'ACCIÓ COMUNITÀRIA INCLUSIVA

Presentació de sol·licituds: Des del dia 10 de juliol de 2021 fins el dia 26 de juliol de 2021.

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE TÈCNIC GRAU MITJÀ PLA LOCAL D'ACCIÓ COMUNITÀRIA INCLUSIVA (PLACI).