PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL OFICIAL 1A JARDINER CENTRE TRAMUNTANA

Termini de presentació sol·licituds: des del dia 8 de desembre fins el dia 22 de desembre de 2020

PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'OFICIAL 1A JARDINER PEL CENTRE OCUPACIONAL DEL CENTRE TRAMUNTANA