PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL TÈCNIC GRAU SUPERIOR (A1) PONENCIA AVAL. AMBIENTAL

Termini de presentació de sol·licituds: des del dia 18 de novembre fins el dia 2 de desembre de 2021.

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA  BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE TÈCNIC DE GRAU SUPERIOR (A1) PER A LA PONÈNCIA D'AVALUACIO AMBIENTAL.