PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS

Termini de presentació de sol.licituds: des del dia 19 setembre fins el dia 3 d'octubre de 2020.

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS.