PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE TÈCNIC SUPERIOR D'EMPRESA

Termini de presentació sol·licituds: des del dia 16 de setembre fins el dia 30 de setembre de 2021

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE TÈCNICS GRAU SUPERIOR D'EMPRESA PER A L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.